Privacy policy

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Eruopese Algemense Verordening Gegevensbescherming(AVG). Je bent vrij om het helemaal door te lezen. Samenvattend wil ik stellen dat de eventuele gegevens die ik van jou of jullie verkrijg of door jou of jullie verkrijg, bij mij in veilige handen zijn. Filia Fleur, Linda Landeweert verstrekt geen gegevens waardoor uw privacy in het geding komt.

De gebruiker van deze privacyverklaring en de verantwoordelijke voor verwerking van gegevens, ben ik, Linda Landeweert- van Gog, eigenaresse van Filia Fleur, gevestig in Deurne, ingeschreven bij de KVK onder nummer 82318131.

Persoonsgegevens:

Jouw contactgegevens (zoals naam, e-mail, adres, telefoonnummer en social media accounts) zijn voor mij en voor mij alleen. Ik gebruik deze om contact met u te houden over de weg die wij samen gaan als cliënt van Linda Landeweert, van Gog van Filia Fleur. Ik vraag alleen naar uw contactgegevens nadat u ja hebt gezegd op met mij werken. Mocht u er na een oriëntatie van af zien, dan is dat prima. Dan verdwijnen uw eventuele gegevens uit mijn systeem.

Verwerken persoonsgegevens:

Mocht u ja zeggen op werken met mij (of het nu om coaching, een training of behandeling gaat ) dan vraag ik u om meer gegevens, indien nodig. Bijvoorbeeld in een inschrijfformulier, intakeformulier of tijdens een gesprek. Alles wat geschreven en gezegd is blijft bij mij. Ik vraag alleen naar zaken die van belang zijn voor onze samenwerking. En mocht het eens nodig of zinvol zijn dat ik informatie over of van u doorgeef dan is dat uiteraard alleen met uw schriftelijke toestemming.

Beveiliging:

Bij wet wordt van mij verlangd dat ik uw gegevens bescherm. Dat doe ik ook. Op internet bewaar ik niets van jou. Alles wat we via WhatsApp of Facebook Messenger bespreken blijft daar en wordt beschermd door de privacy overeenkomsten waar wij Ja op zeiden als gebruikers van die diensten. Mail en sms zit in mijn apparaten. Alleen ik heb toegang tot mijn telefoon, tablet en computer. Deze zijn beveiligd met een code.

Mijn website (www.filiafleur.nl) is een etalage, alleen voor eenzijdig verkeer. Ik schrijf en jij leest, mocht u meer informatie willen weten kunt u contact opnemen via email of het contact formulier. Verder vind er geen interactie plaats op de website en sla ik daarom ook niets van u op.

Mijn website wordt gehost door Trienekesonline.com en vertrouwt op de bescherming van gegevens door Trienekesonline.com. De website maakt gebruik van cookies.

Klachtenregeling:

Mocht jij het idee hebben dat jou gegevens toch niet voldoende zijn beveiligd neem dan ten alle tijden contact met me op: info@filiafleur.nl

Niet digitale gegevens:

Rapportage van coach sessies maak ik niet digitaal maar schrijf ik met de hand. Ik bewaar deze in een afgesloten kast. u mag er dus gerust op zijn dat ik niets van jouw persoonlijke gegevens deel met anderen zonder jouw toestemming. Tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is. 

Termijnen waarop ik gegevens bewaar:

Omdat we al genoeg te bewaren hebben in het leven zal ik uw gegevens niet langer bewaren dan logisch of nodig is. Uiteraard houd ik me aan de wettelijke en fiscale verplichtingen zoals de plicht aan de Belastingdienst van het 7 jaar bewaren van facturen. Maar verder zal ik gegevens van u niet langer bewaren dan noodzakelijk voor het werk dat ik met u doe.

Jouw rechten:

Ik respecteer uw privacy vanuit mijn professionele ethiek. Het recht om jouw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen heb je ten alle tijden.