Wie ben ik

Mijn naam is Linda Landeweert- van Gog (1984). Ik woon samen met mijn man Jaap en 3 zonen Niek, Rens en Stan, in Deurne. Als hoog sensitief kind, volwassene en als moeder, weet ik welke uitdagingen er kunnen zijn in deze tijd waarin we leven. Een tijd met veel prikkels, labeltjes en verwachtingen. Ik mag mezelf inmiddels wel ervaringsdeskundige noemen, met alle ‘hobbels’ die ik zelf als kind en later als volwassene en ouder, met mijn gezin, genomen heb. Ik weet hoe belangrijk het is dat je kind lekker in zijn vel zit en je als ouder je kind begrijpt en er voor hem/haar kan zijn en hoe fijn het is als iemand je hierbij een helpende hand aan kan reiken.

Door alle ervaringen die ik heb opgedaan, weet ik dat hoog gevoeligheid een kracht kan zijn en vind ik het geweldig om kinderen en ouders hierin te begeleiden om dit ook zo te mogen ervaren.

Mijn visie

Soms zijn er omstandigheden waardoor je kind niet goed bij zichzelf kan blijven. Als je kind erg gevoelig is, kan dit ervaren worden als een last.

Door het kind en de ouder te coachen en tevens weer balans aan te brengen in het lichaam, kan ik helpen om hier verandering in te brengen! 

Ieder kind is mooi en bijzonder op zijn eigen manier. Ik ga uit van de kwaliteiten van het kind en samen kunnen we kijken hoe we deze in kunnen zetten, zodat de ‘last’ een kracht wordt. Ik neem hierin ook de omgevingssituatie van het kind mee.

Ik vind het belangrijk om er ook voor de ouder te zijn. Als ouder wil je het allerbeste voor je kind, maar soms weet je het even niet meer en wordt je geraakt door de worstelingen van je kind. Je hoeft het niet alleen te doen. 

Ik werk vanuit een holistische benadering, wat wil zeggen dat ik kijk naar de fysieke, emotionele en sociale ontwikkeling en daarnaast ook naar de spirituele en energetische ontwikkeling. Omdat alles met elkaar in verbinding staat. Dit maakt dat een kind zichzelf kan leren begrijpen en weer in zijn kracht kan staan en lekker in zijn vel kan zitten.

De naam Filia Fleur

In 2014 werd ons dochtertje en zusje Fleur geboren en namen we ook weer afscheid van haar. Dit was het begin van een pittige periode in mijn leven. Het haalde me volledig onderuit, maar gaf me ook de gelegenheid om weer op te bouwen. In de jaren die volgden leerde ik veel over mezelf, mijn hoog gevoeligheid en patronen en werd mijn missie helder. Filia Fleur werd geboren.

Filia betekent in het Latijn Dochter. Als een eerbetoon aan haar. Ze heeft me verder geholpen met de volgende stap in mijn leven en nog kijkt ze me met mee. Daar ben ik van overtuigd

In het Grieks betekent Filia vriendschap. Een mooie betekenis omdat ik kinderen en ouders dolgraag wil helpen bij het opnieuw vriendschap sluiten met zichzelf.

Daarnaast betekent de naam Fleur bloem. Geweldig als kinderen weer op mogen bloeien en ik ze hier een handje mee mag helpen. Op de bloem van het logo schijnt een mooi lichtje van boven.

Kortom is Filia Fleur voor mij een naam met ontzettend veel betekenis.